Onderzoek toont aan dat consumenten steeds vaker duurzame claims wantrouwen. Vijf jaar geleden had 30 procent van de consumenten geen vertrouwen in duurzame claims. Dit is inmiddels gestegen naar 40 procent. Meijering denkt dat deze trend zal doorzetten. Hij raadt daarom aan het woord “duurzaam” te vermijden.

Duurzaam onduidelijk begrip

Vincent van den Berg, een vakgenoot van Meijering, sluit zich hierbij aan. Het “d-woord” is volgens hem een containerbegrip waar meerdere dingen in passen. Zo denken sommige consumenten bij duurzaam aan de levensduur van een product. Het woord is te algemeen geworden waardoor het volgens hen een leeg begrip is geworden. Volgens hen wordt begrip vaak misbruikt door helemaal-niet-zo-groene producten. Verder prikken consumenten er doorheen als merken zich te nadrukkelijk profileren met zaken die op de markt al gewoon zijn. Meijering geeft echter aan dat het geen reden is om niets meer met duurzaamheid te doen, maar wel om er anders over te communiceren.

Duurzaamheid concreet maken

De marketeers geven aan dat het begrip “duurzaam” concreet moet worden gemaakt. Volgens hen is het probleem met duurzaam dat het bedrijven uitnodigt vaag te blijven over wat hun product bijdraagt aan een betere wereld. Van den Berg geeft aan: ‘Vertel met welke materiële thema’s je een bijdrage wilt leveren en zorg dat die passen bij het merk. Maak het concreet’, geeft hij aan. Verder is het bergip niet eenduidig. Zo betekent duurzaamheid in elke branche wat anders. In de financiële sector draait het meer om sociaal-ethische aspecten. Bij auto’s en consumentenproducten gaat het meer om milieuaspecten.
Meijering geeft verder aan dat hij zich afvraagt hoe duurzaam “duurzaam” eigenlijk is. Een bedrijf kan volgens hem namelijk nooit 100 procent duurzaam zijn. Het blijft een proces waarbij men steeds probeert de inwerking op het milieu te verminderen of bij te dragen aan sociale thema’s.

Bron

Berichten