De Sociaal Economische Raad (SER) presenteert binnenkort een Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei. Het akkoord moet gaan leiden tot meer duurzame groei, groene werkgelegenheid en een consistenter energie- en klimaatbeleid.

Duurzame groei

Het akkoord moet zorgen voor een duidelijke koers op het gebied van energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid. De SER geeft aan dat er een gebrek is aan een duidelijk beleid en dat dit één van de kernproblemen is in het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Met dit akkoord probeert de SER voor meer duidelijkheid en dus ook zekerheid te zorgen voor Nederlandse energiebedrijven, ondernemers en investeerders.

Consistent beleid

Volgens de SER belemmert dit het creëren van een schone energievoorziening. De raad benadrukt dat een consistent beleid van groot belang is voor het bedrijfsleven, omdat bedrijven te maken hebben met (grote) investeringen en afschrijvingstermijnen. Ook voor particulieren is een duidelijk beleid van groot belang. Steeds meer burgers willen weten of de investeringen die zij doen in schone energie rendabel zijn. Het akkoord van de SER moet bindende afspraken bevatten over energiebesparing en schone energietechnologieën. Daarnaast moet het akkoord aanzetten tot duurzame groei en werkgelegenheid. Volgens de SER liggen er veel kansen op de snel groeiende wereld markt voor schone energietechnologieën, de “clean-tech-sector”.

Thema’s

De SER is voor het akkoord momenteel in bespreking met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en overheden. Deze partijen hebben input gegeven voor thema’s voor het akkoord. Enkele besproken thema’s zijn onder andere: verduurzaming van de energievoorziening, het verhogen van de investeringszekerheid en het faciliteren van initiatieven tot lokale energieopwekking.
Overigens houdt de SER in dit akkoord nog steeds rekening met de doelstelling van het kabinet om in 2020, een aandeel van 16% groene energie te realiseren. De SER verwacht het Energieakkoord in juni te presenteren.

Bron: Fd.nl

Berichten