Een aantal leden van de Europese Commissie wil op 22 januari nieuwe doelstellingen formuleren betreffende het aandeel duurzame energie in het totale Europese energieverbruik. Een dergelijke maatregel zou betekenen dat energieproducenten meer energie mogen produceren op een niet-duurzame manier. Eerder gestelde doelstellingen zouden niet haalbaar zijn volgens de leden.

Een niet-bindende doelstelling van 27%

Er wordt gesproken over een niet-bindende doelstelling van 27% energie die uit hernieuwbare bronnen moet worden gehaald. Het zou om een belangrijke wijziging van de oorspronkelijke doelstellingen gaan, waarbij de EU-lidstaten hebben toegezegd om tegen 2020 ruim 20% van de CO2-uitstoot te verminderen en 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen in vergelijking met het niveau van 1990.

Kostprijs energie door afwenteling subsidies sterk gestegen

De onderhandelingen worden vooral beïnvloed door de kostprijs van energie in Europa. De prijs van energie is door de afwenteling van hoge subsidies voor groene energie de afgelopen jaren sterk gestegen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de kostprijs juist is gedaald volgens de cijfers van de Europese Commissie.

Het Verenigd Koninkrijk dat recentelijk nieuwe kerncentrales openende en mogelijkheden onderzoekt om naar schaliegas te boren ziet graag een niet-bindende doelstelling met een focus op de CO2-uitstoot eerder dan op hernieuwbare energie.

Duitsland eist een bindende doelstelling. Ook Frankrijk, Nederland, Italië en Spanje willen een doelstelling van 40% hernieuwbere energie tegen 2030, in vergelijking met de niveaus van 1990.

Te strenge doelstellingen

Vorig jaar in november waarschuwde hoofdeconoom Birol van het Internationale Energie agentschap (IEA), nog voor de gevolgen van te strenge doelstellingen voor de Europese industrie:  ‘De Amerikaanse industrie zal volledig tot bloei komen en Amerikaanse bedrijven zullen een concurrentieel voordeel genieten dat zich zal vertalen in grotere marktaandelen vooral op exportvlak. Tegen 2035 zal elektriciteit in de Europa en Japan ongeveer dubbel zo duur zijn als in de VS. Dat zal Amerikaanse en buitenlandse bedrijven er toe aanzetten hun productie terug naar Amerika te brengen.’

‘Vooral Europa zal grote hervormingen moeten doorvoeren wil het de volgende twee decennia niet verder achterop raken. Nooit eerder heeft de energiepolitiek een belangrijkere rol gespeeld dan vandaag,’ aldus Birol toen.

De Eurocommissaris voor Industrie Antonio Tajani meldde recentelijk dat ‘Europa aan de vooravond van een systemische industriële slachting staat. Europa’s goedbedoelde maar dwaze drang naar schone energie duwt de elektriciteitsprijzen naar onhoudbare niveaus, terwijl de VS dankzij hun schaliegasrevolutie de elektriciteitsprijs met 80% hebben verlaagd.’

De ‘groene toekomst’ waar veel Europeanen op hoopten lijkt nog even uitgesteld te moeten worden.

Berichten