De energie-efficiëntie van consumentenelektronica is zodanig verbeterd dat apparaten tegenwoordig bijna standaard een A-label of hoger krijgen. Mede hierdoor verliezen bedrijven en consumenten interesse in nóg efficiëntere producten.

Energielabelsysteem toe aan vernieuwing

Adviesbureau Ecofys heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin staat dat de huidige codering verouderd is. Energielabels zijn gecodeerd van A tot G, waarbij verschillende niveaus van zuinigheid worden aangeduid met kleuren van groen tot rood. In sommige productgroepen zijn door technologische verbeteringen soms zelfs nog hogere scores mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wasmachines. De meerderheid van de producten valt ergens tussen de labels A en A+++. Bedrijven worden hierdoor te weinig gestimuleerd om de prestaties te verbeteren. Consumenten zouden ook minder gemotiveerd zijn om nog zuinigere apparaten te kopen. Stephane Arditi, senior beleidsmedewerker bij de NGO European Environment Bureau (EEB) heeft aan dat uit bewijs van consumentenorganisaties blijkt dat het toevoegen van plustekens voor verwarring zorgt. Bovendien is de stap van een A+ naar een A+++ product minder aantrekkelijk voor consumenten dan een overstap van B naar A.

Herschalen energielabels

Het rapport van Ecofys geeft aan dat de labelsysteem het meest eenvoudige systeem is voor consumenten om te bepalen welke producten energiezuinig zijn. Daarom geeft Ecofys aan dat het herschalen of “herlabelen” van de bestaande labels de meest logische optie is. In het rapport zijn er 4 verschillende lay-outs voor het label. Deze lay-outs worden nu getest in verschillende marktonderzoeken. Verschillende consumentenorganisaties vinden dit echter niet genoeg. Zij vinden dat QR-codes eventueel een goede oplossing zouden kunnen zijn. Codes zouden dan gescand kunnen worden door smartphones die via het internet vervolgens meer informatie kunnen opzoeken over een product. Ecofys vindt dit een interessante oplossing, maar nog niet geschikt voor marktonderzoek.

Bron

Berichten