Twaalf Europese energiebedrijven vinden dat de Europese CO2-markt flexibeler moet worden. Ze willen de markt hervormen en zorgen voor een crisisbestendig systeem.

12 CEO’s Initiative

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor energiebedrijven om maximaal te profiteren van de traditionele verdienmodellen. Twaalf energiebedrijven hebben besloten nu samen een front te vormen genaamd “12 CEO’s Initiative”.
De groep, waarbij onder andere GDF Suez, EoN en Vattenfall zijn aangesloten vinden dat het huidige ETS moet worden aangepast. ETS, het emissie handelssysteem, is bedoeld om de totale CO2-uitstoot in de EU te reduceren. Volgens het “12 CEO’s Initiative” wordt het gebruik van duurzame technieken onvoldoende gestimuleerd door het huidige systeem omdat er geen investeringsprikkel bestaat voor de aanschaf van dergelijke technieken. Volgens de groep is er meer flexibiliteit nodig in het systeem.

CEZ Group

De reden dat het ETS op dit moment zoveel problemen veroorzaakt is omdat het aanbod van emissierechten vaststaat. Dit beperkt het systeem om ad hoc te reageren op een afnemende vraag, veroorzaakt door bijvoorbeeld de economische crisis. De CEZ Group, die zich als laatste bij de groep heeft gevoegd, heeft voorgesteld om het aanbod van emissierechten te versoepelen. Het Oost-Europese energiebedrijf pleit voor een ETS dat industriële productie en elektriciteitsproductie meeneemt en rekening houdt met de daadwerkelijke CO2-uitstoot. Hierdoor kan het aanbod van emissierechten worden bepaald en wordt het systeem flexibeler om te reageren op de economische cyclus.

Nadelen voorstel

De CEZ Group wil graag investeren in nieuwe en moderne gasinstallaties die minder CO2 uitstoten dan huidige koleninstallaties. Op dit moment zijn dergelijke investeringen niet rendabel door het huidige ETS. Het is op dit moment goedkoper om energie op te wekken met de huidige kolencentrales. Niet iedereen is jhet eens met het plan van de twaalf bedrijven. Een anonieme NGO geeft aan dat een flexibel ETS voordelen heeft, maar ook erg afhankelijk is van het absolute emissielimiet. Halverwege januari zal de EU Commissie haar eigen hervorming van het ETS presenteren.

Bron

Berichten