De gemeente Haarlem begon in 2008 met het meten van de CO2-uitstoot van de hele stad. Deze metingen vinden elke keer plaats op basis van de energieverbruikscijfers van netbeheer Liander en de berekende verkeerscijfers van het Centraal Bureau van Statistiek. Uit deze gegevens is gebleken dat de Haarlemse inwoners en bedrijven steeds minder energie gebruiken. Van alle huishoudens in Haarlem is namelijk al bijna de helft overgestapt op groene stroom.

Haarlemmers gebruiken minder stroom

De opwekking van duurzame energie nam ook toe, vooral de vraag naar zonnepanelen is de laatste tijd erg toegenomen. Een opvallend feitje is dat een gemiddeld Haarlems gezin minder stroom dan het gemiddelde Nederlandse gezin gebruikt. Dit geldt ook voor het gebruik van gas.

Groene stroom in Haarlem

De gemeente Haarlem heeft geen toegang tot de verbruikscijfers van groene stroom, maar heeft dit opgelost door een steekproef te houden. Het resultaat is dat zo’n 45 procent van de Haarlemmers groene energie verbruikt. Dat is goed nieuws want bij de opwekking van groene stroom komt geen CO2 vrij.

CO2 uitstoot neemt af

De CO2-uitstoot nam de afgelopen jaren met een kleine hoeveelheid toe, maar nam in 2012 af met 1.1 procent. De Haarlemse huishoudens stootte in 2013 3.3% minder CO2 uit in vergelijk met 2011. Bij bedrijven kwam de CO2 reductie uit op 0.7 procent. Helaas nam de uitstoot van verkeer wel toe met 0.6% in vergelijking met 2011. Hier staat wel tegenover dat als het geschatte verbruik van groene stroom in de meting zou zijn meegenomen, de CO2 in Haarlem in 2012 niet met 1.1% gedaald zou zijn, maar met bijna 13%. Er wordt verwacht deze mooie ontwikkeling zich voorzet.

Ambities

De gemeente Haarlem heeft het ambitieuze doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Waar het energieverbruik in saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikassen leidt. Voor meer informatie over de doelstellingen en metingen kunt u terecht bij www.degroenemug.nl.

Berichten